SÄVELET 1

11 Sävelten tunnistaminen 1 / G-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
12 Sävelten tunnistaminen 1 / F-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
13 Sävelten merkitseminen 1 / G-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
14 Sävelten merkitseminen 1 / F-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
15 Sävelen ja oikean koskettimen yhdistäminen 1 / neljä oktaavia

SÄVELET 2

16 Sävelten tunnistaminen 2 / G-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
17 Sävelten tunnistaminen 2 / F-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
18 Sävelten merkitseminen 2 / G-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
19 Sävelten merkitseminen 2 / F-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
20 Sävelen ja oikean koskettimen yhdistäminen 2 / koko sävelalue

www.musiikkiopisto.fi/mupe – © Mika Perkiö 2010 – Musiikin perusteet