RYTMI

RYTMI 1

1 Tahtilajitehtävät 1 / kahdeksasosiin saakka
2 Rytmin kirjoittaminen 1 / perusrytmit kahdeksasosiin saakka
3 Rytmin kirjoittaminen 1 / synkoopit ja pisteelliset aika-arvot
4 Rytmin lukeminen 1 / perusrytmit kahdeksasosiin saakka
5 Rytmin lukeminen 1 / synkoopit ja pisteelliset aika-arvot

RYTMI 2

6 Tahtilajitehtävät 2 / kuudestoistaosiin saakka
7 Rytmin kirjoittaminen 2 / perusrytmit kuudestoistaosiin saakka
8 Rytmin kirjoittaminen 2 / synkoopit, triolit ja pisteelliset aika-arvot
9 Rytmin lukeminen 2 / perusrytmit kuudestoistaosiin saakka
10 Rytmin lukeminen 2 / synkoopit, triolit ja pisteelliset aika-arvot

SÄVELET

SÄVELET 1

11 Sävelten tunnistaminen 1 / G-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
12 Sävelten tunnistaminen 1 / F-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
13 Sävelten merkitseminen 1 / G-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
14 Sävelten merkitseminen 1 / F-avain, ylennetyt ja alennetut kaksi oktaavia
15 Sävelen ja oikean koskettimen yhdistäminen 1 / neljä oktaavia

SÄVELET 2

16 Sävelten tunnistaminen 2 / G-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
17 Sävelten tunnistaminen 2 / F-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
18 Sävelten merkitseminen 2 / G-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
19 Sävelten merkitseminen 2 / F-avain, koko sävelalue ja kaksoisetumerkit
20 Sävelen ja oikean koskettimen yhdistäminen 2 / koko sävelalue

INTERVALLIT

INTERVALLIT 1

21 Intervallien merkitseminen 1 / ilman laatuja
22 Intervallien tunnistaminen 1 / ilman laatuja

INTERVALLIT 2

23 Intervallien merkitseminen 2 / suuret, pienet ja puhtaat
24 Intervallien tunnistaminen 2 / suuret, pienet ja puhtaat

INTERVALLIT 3

25 Intervallien merkitseminen 3 / ylinousevat ja vähennetyt
26 Intervallien tunnistaminen 3 / ylinousevat ja vähennetyt

INTERVALLIT 4

27 Intervallien kuunteleminen 4 / ilman laatuja

INTERVALLIT 5

28 Intervallien kuunteleminen 5 / suuret, pienet ja puhtaat

SOINNUT

SOINNUT 1

29 Soinnut 1 / duuri ja molli
30 Soinnut 1 / duuri ja molli reaalisointumerkeillä

SOINNUT 2

31 Soinnut 2 / ylinouseva, vähennetty ja nelisoinnut
32 Soinnut 2 / ylinouseva, vähennetty ja nelisoinnut reaalisointumerkeillä

SOINNUT 3

33 Soinnut 3 / sointufunktioiden tunnistaminen
34 Soinnut 3 / sointufunktioiden merkitseminen

SOINNUT 4

35 Sointujen kuunteleminen 4 / duurit ja mollit

SOINNUT 5

36 Sointujen kuunteleminen 5 / duurit, mollit, vähennetyt ja ylinousevat

SOINNUT 6

37 Sointujen kuunteleminen 6 / kadenssit

ASTEIKOT

ASTEIKOT 1

38 Asteikot 1 / Kaikki duurit, kvinttiympyrä

ASTEIKOT 2

39 Asteikot 2 / Kaikki luonnolliset mollit, kvinttiympyrä

ASTEIKOT 3

40 Asteikot 3 / Kaikki harmoniset ja melodiset mollit, kvinttiympyrä

MELODIA

MELODIA 1

41 Melodian laulaminen 1 / Do-So –alueella, sävellajeissa C: ja D:
42 Melodian kirjoittaminen 1 / kuten edellä sekä transponoiminen

MELODIA 2

43 Melodian laulaminen 2 / La-Mi –alueella, sävellajeissa a: ja h:
44 Melodian kirjoittaminen 2 / kuten edellä sekä transponoiminen

MELODIA 3

45 Melodian laulaminen 3 / sävellajeissa C:, D:, a: ja h: (harm., mel. ja luonnoll.)
46 Melodian kirjoittaminen 3 / kuten edellä sekä transponoiminen

MELODIA 4

47 Melodian laulaminen 4 / kaikki sävellajit, sointuasteiden kolmisointuja hyödyntäen
48 Melodian kirjoittaminen 4 / kuten edellä sekä transponoiminen

MELODIA 5

49 Melodian laulaminen 5 / kaikki sävellajit, sointuasteiden sointukäännöksiä ja nelisointuja hyödyntäen
50 melodian kirjoittaminen 5 kuten edellä sekä transponoiminen

MUSIIKKISANASTO

MUSIIKKISANASTO 1

51 Sanasto 1 / musiikkitermejä, lyhenteitä ja esitysmerkkejä n. 130 yleisintä

www.musiikkiopisto.fi/mupe – © Mika Perkiö 2010 – Musiikin perusteet