Alle on kuvattu teoriaosioiden suositeltu oppimisjärjestys. Osio, josta nuoli lähtee, on tarkoitettu suositeltavaksi edeltäväksi opintojen suoritukseksi. Opiskelija, jolla on jo musiikin teorian edeltävää osaamista, voi joissain tilanteissa menestyksekkäästi opiskella peräkkäisiä osioita saman aikaisesti tai jopa päinvastaisessa järjestyksessä.

Klikkaa alla olevaa kuvaa suurentaaksesi sitä.

www.musiikkiopisto.fi/mupe – © Mika Perkiö 2010 – Musiikin perusteet