RYTMI 1

1 Tahtilajitehtävät 1 / kahdeksasosiin saakka
2 Rytmin kirjoittaminen 1 / perusrytmit kahdeksasosiin saakka
3 Rytmin kirjoittaminen 1 / synkoopit ja pisteelliset aika-arvot
4 Rytmin lukeminen 1 / perusrytmit kahdeksasosiin saakka
5 Rytmin lukeminen 1 / synkoopit ja pisteelliset aika-arvot

RYTMI 2

6 Tahtilajitehtävät 2 / kuudestoistaosiin saakka
7 Rytmin kirjoittaminen 2 / perusrytmit kuudestoistaosiin saakka
8 Rytmin kirjoittaminen 2 / synkoopit, triolit ja pisteelliset aika-arvot
9 Rytmin lukeminen 2 / perusrytmit kuudestoistaosiin saakka
10 Rytmin lukeminen 2 / synkoopit, triolit ja pisteelliset aika-arvot

www.musiikkiopisto.fi/mupe – © Mika Perkiö 2010 – Musiikin perusteet